این عکس متعلق به یکی از دکان های قدیمی روستا ست که امروز دیگر کاربری نداشته اما به گفته ی روستاییان، در گذشته محل کسب و کار و همچنین آمد و شد روستاییان جهت تامین مایحتاج زندگی شان بوده است.

این عکس مربوط به محله ی بالا یا در اصطلاح محلی "قلاع بالا" می باشد، جایی که محله ی قدیمی روستا بوده است.امروزه مرکزیت روستا و تمرکز جمعیت آن به سمت جاده نزدیکتر شده و محله ی "بنگلادش" و "قلاع دامو" از رونق بیشتری برخوردار شده اند.

منبع : کهریز ناظم |کهریز ِقدیم از دریچه دوربین 1
برچسب ها : محله ,روستا ,قدیمی روستا